Leergang Communicatie voor het onderwijs meer informatie

Communicatie van nu

We communiceren steeds meer, maar ook anders. Door de komst van bijvoorbeeld social media is de manier waarop we dat doen voorgoed veranderd. Feiten en achtergronden lijken minder zwaar te wegen in de vorming van een mening. Het gaat steeds meer over gevoel en emotie rondom een onderwerp of een organisatie. Het speelveld is veranderd. Ook scholen hebben hiermee te maken.

Kiezen tussen een app of een folder

Door de toename van informatie en communicatieboodschappen wordt het steeds belangrijker om op te vallen en aan te sluiten, om gezien en gelezen te worden. De mogelijkheden zijn legio, zowel offline als online. Met het toenemen van de mogelijkheden ontstaan ook andere wensen, bijvoorbeeld een Facebookcampagne of een app voor ouders. De samenstelling van de middelenmix verandert. Er zijn meer kanalen en er wordt vaker gekozen voor korte, kleine, visueel aansprekende communicatieboodschappen. HFCM gaat mee met de ontwikkelingen, maar houdt bewust het aanbod breed. Daardoor kunnen we vrijwel alles maken, zowel online als offline.

Communicatiepartner voor onderwijs

HFCM werkt voor basis-, voortgezet- en hoger onderwijs. Ook instellingen die verwant zijn aan onderwijs doen een beroep op HFCM, zoals kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.